اگر روی فرشتون با چای، قهوه، آدامس و یا قطره‌های شمع لک شده، استرس نداشته باشید با تماشای این ویدیو یاد می‌گیرید که به چه صورتی به راحتی این لکه‌ها رو پاک کنید.
لکه زدایی چای، قهوه، آدامس و قطرات شمع را آموزش خواهیم داد.
شاید برای شما‌ هم اتفاق افتاده باشد که اشک‌ها شمع در تولد و یا زمان‌های قطعی برق روی فرش افتاده و لکه‌هایی را به وجود آورده است. اما نگران نباشید برای حل این مشکل می‌توانید یک …