یکی دیگر از کارهای تکمیلی که بر روی شیشه های دست ساز تولید شده ،به جهت افزایش زیبایی آنها انجام می شود،عمل آبگز کردن شیشه هاست.همان طور که گفته شد، شیشه به دلیل خواصی که دارا است ،در اثر تغییرات ناگهانی حرارت ،دچارترک خوردگی شده وحتی در بعضی مواقع شکسته می شود بسیاری از هنرمندان با ذوق از همین خاصیت شیشه استفاده کرده وشیشه هایی را به نام شیشه های آبگز تولید می کنند .آنها از خاصیت انقباض سریع قسمت بیرونی شیشه که باعث شکست آن می وشد کمک می گیرند طریقه کار بدین صورت است که پس از تکمیل محصول شیشه ایی وقبل از اینکه شیشه کاملاً سرد شود آن را به مدت فقط چندثانیه به سرعت در داخل آب سرد فرو می برند وبه سرعت از ان خارج می کنند براثر این کار ، تغییر حرارت ناگهانی در شیشه ایجاد شده وباعث می شود بخش نازکی از سطح بیرونی شیشه سریعاً سرد شده ودر ان صدها شکستگی کوچک بوجود آید ، اما چون هنوز داخل آن گرم است.

جهت خرید محصول زیر، روی عکس کلیک کنید.

ترک های سطحی آن پیشروی نمی کنند ودر نتیجه شیشه به طور کامل نمی شکند اما این عمل از کیفیت ودوام شیشه به میزان بسیاری می کاهد وممکن است با کوچک ترین ضربه ای شیشه از هم فرو بپاشد .

برای جلوگیری از این اتفاق وبالا بردن نسبی دوام شیشه های آبگز شده پس از خروج فرآورده های شیشه  ای از داخل آب سرد ، مجدداً آن را جلوی کوره نگه داشته وبه آن دوباره حرارت می دهند تا بافت های شیشه درهم محکم شود.

البته با این عمل استحکام شیشه هی آبگز را بالا می برند ، اما به طور کلی مقداری از دوام کلی شیشه کاسته می شود ، استفاده از این شیشه ها بیشتر جنبه ی تزئینی دارد .امروزه در نمایشگاه ها ومراکز تولید وعرضه ی کالاهای تزئینی و شیشه ای می توان بسیاری از این مدل های شیشه آبگز کرده را مشاهده نمود .