افرادی که در خانه های کوچک زندگی میکنند بخوبی آگاهند فضای دنج وآرام خانه شان به سادگی می تواند به محل شلوغ ودرهم وبرهم تبدیل شود

بعد از مرتب کردن خانه که نقش به سزای در فضای داخلی دارد.می توان از پرده برای سامان دادن به این فضای کوچک ونا مرتب کمک گرفت

با بکار گرفتن پرده در گوشه های پرت خانه می توان محل دنج وراحتی وکاربردی درست کردوبااین کار به جذابیت دکوراسیون خانه افزود

مثلا بااستفاده از پرده فضای برای مطالعه آماده کنیم که میتوان  با قرار دادن یک آباژور و گلدان های مختلف در گوشه وکناربه زیبایی آن افزود

کمد دیواری

وجود کمد دیواری در خانه ضروری است.اگرچه قفسه های دیواری بسیار کاربردی هستند اما به نظر فضای آشفته و شلوغی میآید

این مشکل با زدن پرده ای درگوشه ای ازاتاق خواب شبه کمد دیواری زیبایی درست میشودکه در پشت آن قفسه های زیادی پنهان خواهد شد

فضای زیبا و متنوع

بااستفاده از پرده می توان فضای برای کار/مطالعه واستراحت درست کردکه کاملا این فضا از دیگر جاهای اتاق متمایز باشد. اما توصیه می شود که در این کار افراط نکنید

ورزش کردن در خانه های کوچک بسیار دشواراست زیرا محیط خانه شلوغ وپر از وسایل ورزشی میشود/ پس بهتر است با زدن یک  پرده که پس از ورزش با بستن آن وسایل ورزشی مانند زیر انداز یو گا/دوچرخه ثابت و دمبل ها را می توان پشت آن پنهان کردتا  تمام مدت در دید بیننده نباشد