تو اين مطلب ميخوايم چندتا از وسايل آشپزخانه ي عجيب و كاربردي رو با هم ببينيم.

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه

جدا کننده زرده و سفیده

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه

هویج تراش

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه

بستنی ساز

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
قالب بیسکوییت
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
پوست کن میوه
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه

قالب تخم مرغ

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
قالب برنج
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
هسته گیر
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه

کباب پز تکه ای

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه

سبزی خورد کن

وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
رنده
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
در سوراخ کن
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
عکس تخم مرغ پز
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
در باز کن
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
سالاد گیر
وسایل جالب کاربردی آشپزخانه
پیش بند