یکی دیگر از طرح های جالب که در تکنیک های جدید آموزش رنگ آمیزی دیوار مورد استفاده قرار می گیرد، طرح نقاشی پاششی است. از آنجایی که در این طرح از رنگ های زیادی استفاده می شود، شکل زیر فقط یک نوع از این رنگ را نشان می دهد که طرحی خال دار است. تکنیک جالب دیگر رقیق کردن رنگ با آب است، با این کار می توانید طرحی شبیه سنگ مرمری ایجاد کنید. البته این تکنیک بیشتر بروی دیوار صاف راحت اجرا می شود اما تا خشک شدن رنگ ممکن است رنگ ها کمی بهم بخورند، برای ساده تر شدن کار می توانید این رنگ را بروی بوم های نقاشی پیاده کرده و پس از خشک شدن، بروی دیوار بچسبانید، طرحی که شبیه کاغذ دیواری شده و براحتی نیز از دیوار جدا خواهند شد. یک تکنیک جالب دیگر استفاده از اسفنج است. اسفنج دریایی یکی از بهترین ابزار برای اضافه کردن بافت و الگوهای جذاب به دیوار است. البته پیاده کردن این روش نیاز به آموزش کاملی دارد که با جست و جو در اینترنت می توانید آنرا پیدا کنید. در این روش ابتدا با استفاده از اسفنج، لعابی شفاف از رنگ به روی دیوار زده می شود، به این صورت که اسفنج را به دیوار زده و برمیداریم و سپس با اسفنجی دیگر این لعاب زده شده بروی دیوار را پاک می کنیم تا رنگ یکدست شود. نتیجه کار رنگی ساده اما بافت دار و زیبا خواهد شد. برای یادگیری بیشتر در این زمینه مطلبی در آینده منتشر خواهد شد. البته نکته بسیار مهم در مورد آموزش رنگ آمیزی دیوار در طرح های مختلف این است که قاعدتاً زمان نسبتاً بیشتری نسبت به رنگ آمیزی ساده دیوارها خواهد داشت زیرا قرار است طرحی زیبا را با حوصله بر روی یک یا چند دیوار خود ایجاد نمایید. در ایجاد چنین طرح اسفنجی می بایستی دقت، حوصله و وقت لازم برای اجرای آنرا داشته باشید تا نتیجه کار، مطلوب و مورد قبول باشد. همچنین از آنجایی که زدن و برداشتن اسفنج روی دیوار به راحتی انجام می شود شاید دلهره و استرسی از بابت ناهماهنگی طرحها با یکدیگر نداشته باشید زیرا خاصیت این طرح، مختلف بودن نقاط رنگیِ قرار گرفته در کنار یکدیگر است.