کاوش ها نشان می دهد که در ۶تا ۱۱ هزار قرن پیش در دوران نو سنگی در اسکاتلند درخانه ها از سنگ برای کمد تختخواب و صندلی استفاده می شده است.

مبلمان سنگی در اسکاتلند نشان دهنده قدرت صنعتگران آن دوران است.

در این منطقه خانه های به جا مانده از طوفان وحوادث طبیعی دارای تعداد زیادی اشیاءو مبلمان سنگی هستند.

قدمت این خانه ها واشیاء داخل آن به ۳۲۰۰سال پیش از میلاد مسیح میرسد.

مجسمه مشکوفه در اسکاتلند که زنی نشسته برروی مبل سنگی بود. نشان از آن داشت که صنعتگران ان دوران با چه سختی مبل های سنگی را تراش میدادند.