ایده استفاده از مواد نرم و پوشاندن چوب نیمکت بوسیله ی پارچه یا پوست حیوانات به منظور نشیمن راحت چیز جدیدی نبود در گذشته با گذاشتن بالش روی نیمکت چوبی محلی نرم برای راحتی خود  استفاده می کردند.

بعدها با اتصال بالش ها بهم یک نشیمن بزرگ وثابت درست شدو در آن زمان این جرقه ای برای ساختن مبل های راحتی کنونی بود.

مبلمان در سالهای ۱۵۵۸ تا ۱۶۰۳ به عضو ثابت دکوراسیون خانه تبدیل شد بعد از مدتها این صنعت به انگلستان راه پیدا کردو به دنبال آن تجارت پارچه وهر چیزی که مربوط به دکوراسیون بود مثل پرده ،آویز های پارچه ای و فرش و وسایل دیگر رونق یافت.

درست در زمانی که مبلمان مورد توجه قرار گرفت، تفکر عمومی در حال پشت سر گذاشتن بعضی از آموزش های سختگیرانه کلیسا بود که این دوران به رنسانس معروف است. تاریخچه مبلمان در جهان یک بار دیگر ثابت کرد که ارزشهای عمومی واجتماعی میتواند تاثیر منفی افکار افراطی را کنار گذاشته و احساس راحتی در خانه آن حالت منفی و نفسانی که کلیسا به مردم گوشزد می کرد را از بین ببرد.

با وارد شدن صندلی ومبل های جدید وراحت به بازار آن دوران ، تغییر معماری داخلی خانه ها نیز پدیدار شد.