تاریخچه مبل در گذشته این طور می گوید که مبلمان عضو ثابت وسایل خانه نبوده است

اما امروزه نمی توان خانه ای را بدون این وسیله راحت تصور کرد.

رومی ها ویونانی ها هرچند که در معماری ،فلسفه، علوم مهندسی ومدنی سر آمد بودند

اما بعد از یک روز کاری روی سنگ یا چوب و برنز که با سنگ هایرنگی یا شیشه وفلز

تزیین شده بود استراحت می کردند.

در قرون وسطی خانه ها فاقد اتاق نشیمن بودند.مردم آن دوران اتاق معمولی که در اطراف

آن نیمکتهای چوبی قرار می دادند، داشتند.

نیمکت ها از چوب بودند که در صورت داشتن  مقام وثروت خانواده  با پوست حیوانات روی آن را می پوشاندند ولی اگر خانواده از عوام بودند چوب بدون روکش بود.

به نظر می رسد راحتی که امروزه به دنبال آن هستند در آن دوران اهمییتی نداشته است.