تمدن مصر باستان۶۰۰۰سال قبل از میلاد می رسدآثاری از مبل در آن دوران کمتریافت شده است.

اما در حدود ۳۱۰۰ سال پیش از میلادآثار به جا مانده از دوران سلطنت نارمراولین سلسله

بزرگ مصرخبر از استفاده مبل در آن دوران می دهد.

در آن دوران برای مبل از چوب استفاده می شد که با طلا ونقره و عاج یا آبنوس تزیین

می گردید به دلیل پوشش درختی در مصر برای ساخت مبل چوب از فینیقیه وارد میشد

مصری ها ازوسیله ای به نام  (اتصال روسری )برای چسباندن دو تکه چوب وایجاد چوبی بزرگتر استفاده می کردند.

ازدیگر کارهای ابتکاری درآن دوران این بود که از چوب های ارزان برای ساختار اصلی

مبل وبرای روکش سطح مبل از یک چوب گران قیمت وکمیاب بهره می گرفتند.

در مصر باستان اولین مبل چهار پایه بود که به طبقه مرفه و غیر بردگان تعلق داشت.