قبل از شست و شو پرده خودتون این ویدیو رو تماشا کنید تا با اشتباهاتی که امکان داره برای هممون پیش بیاد به پردتون آسیبی نرسه.
قبل از شست و شو روده‌های خود لیبل و مشخصات اون رو به خوبی نگاه کنید. برخی از پرده‌ها به راحتی با …