با استفاده از رنگ پرده در هتل ها وست کردن آن با محیط اطراف می توان احساس شادی ونشاط در مشتری ها به وجود آورد.رنگ آبی در پرده می تواند  محیط آرام ودنجی برای بیننده درست میکند.رنگ قرمز جنب و جوش و اضطراب را تداعی می کند. رنگ مشگی غم و اندوه و افسردگی می آورد به همین دلیل افراد خیلی کمی مایل به استفاده از این رنگ هستند.
از ست کردن پرده با اجزای اتاق نباید غافل شدزیرا تاثیر مثبت روی روحیه ی افراد میگذارد شاید بدانید که بعضی از رنگها تاثیر رنگهای دیگر را خنثی می کند. استفاده از پرده ای که بتواند حالت زننده فضا را خنثی کندتدبیر زیرکانه ایست. این کارروح تازه ای به فضای داخلی می بخشد.

جنس پرده

۱ – جنس پرده باید با رو مبلی ها ست باشد تا ظاهری کاملاشیک به فضا ببخشد

۲ – اگر اثاث اتاق زیاد وتابلوهای زیادی روی دیوار اتاق استفاده شده  بهتر است رنگ پرده خنثی باشد

۳ – برای اتاق مدیریت باید تدبیری دیگری اندیشید واز پرده های استفاده کرد که ظاهری زیبا و دل انگیز داشته باشد وبا شکل و شمایل کاملا متمایز فضای در خور پدید آورد

۴ – نوع پنجره در انتخاب پرده و آستربسیار اهمیت دارد

۵ – برای اینکه زحمت و هزینه کمتری صرف نگه داری پرده ها شودبهتر است از نوع ورنگی استفاده کردکه کمتر نیاز به شستشوداشته باشد

۶ – اندازه پرده مهمترین نکته است

۷ – اگر میخواهید از نوروهوای بیشتر و بهتری استفاده شود بهتر از پرده ها توری ونازک باشد