اولین آثار بدست آمده از یونان باستان مبلمان با جنس برنز وسنگ مرمر بوده است.

مجسمه زئوس خدای یونان باستان که تکه بر تختی شاهانه از آبنوس،طلاوسنگ های قیمتی بود که نشان از پیشرفت صنعت مبل در آن زمان است این مجسمه در معبد زئوس در المپیا بود ودر سال ۴۷۵ میلادی به آتش کشیده شد.

در یونان باستان انواع مبلمان اشرافی وهمین طور خانگی برای افراد عادی وجود داشته است. افراد ثروتمند مبلمان مجلل وگران قیمت وافراد عادی نیمکت های چوبی که با روانداز های متفاوت پوشیده شده بود وبرای خواب هم از آن استفاده می کردند، داشتند این نیمکت ها با قاب های چوبی که بوسیله طناب بهم وصل میشد و بیشتراین نیمکت ها بدون پشتی و تا شو بود.