در طی مراحل طراحی داخلی، نحوه تعامل اتاق های مجاور با یکدیگر هنگام مشاهده آنها را در نظر بگیرید. شما می توانید با دادن رنگهای متمایز به آنها اتاق ها را متحد کنید و جریانی ظریف ایجاد کنید. اتاق ها می توانند یک پالت رنگ را به اشتراک بگذارند تا واقعاً انسجام داشته باشند، اما شما می توانید با تغییر سایه های داخل پالت به آنها تمیز دهید.رنگ ابزاری قدرتمند است. این می تواند گنجینه های منحصر به فرد و قطعات لهجه منحصر به فرد شما را به گونه ای به نظر برسد که گویی با هم تعلق دارند. این می تواند توهم فضای وسیع را ایجاد کند، باعث احساس جوان شدن در یک اتاق شود و از هر چیزی از هوی و هوس گرفته تا مدرنیته به من قرض دهد. تئوری رنگ، روانشناسی رنگ، اشباع و سایه همه در این امر نقش دارند.هیچ رنگ مناسبی برای رنگ آمیزی اتاق نشیمن شما وجود ندارد. سبک زندگی، ترجیحات، ویژگی های طراحی موجود و بودجه شما باید در نظر گرفته شود. نترسید با رنگهای جسورانه یا ترکیبات جذاب از منطقه راحتی خود خارج شوید. بالاخره خانه شماست. این باید برای شما راحت باشد و شما بهتر می دانید چه چیزی شخصیت شما را نشان می دهد.

برای مطالعه مقاله‌های بیشتر اینجا کلیک کنید.