در گذشته جهت جلو گیری از نفوذ سرما در محیط برای درها وپنجره هااز پوششی به نام پرده استفاده می‌شد

در عهد ساسانی پرده به‌عنوان یکی از وسائل سلطنتی بکار می رفت

کنده کاری ومجسمه های بجا مانده از آثار تاریخی تخت جمشید ایوان مدائن وبیستون نشان از تمدن بزرگ واهمیت دادن به پارچه وفرش وپرده است

با آغاز شهرنشینی پرده اهمییت بیشتری یافت

پرده های اولیه از چوب،  پوست حیوانات یاحصیریابامبو ویا الیاف گیاهی بود

با اختراع پارچه ومنسوجات ،پرده هابه قصرها ،تالارها ومعابد ومنازل اشرافی زیبایی خاصی بخشید

بعداز قرن ۱۶میلادی علاوه برقصرها، کالسکه های درباری نیز با پرده مزین شد

اوج زیبایی وکاربرد پرده در کاخ الیزه در قرن ۱۸ و۱۹میلادی بود

بعداز دوران ساسانی از پرده علاوه بر پوشش پنجره ودربهابرای تفکیک سرسراها وهال‌ها وحتی محل جلوس پادشاهان وخلفا استفاده میشد

پرده داری از القاب بااهمیت وبزرگ مورد استفاده برای افراد مورد اعتماد شاهان بود

پرده در قرون اخیر برزییائی وشکوه دربارهای اروپایی افزوده است

در دربار های ایرانی مانند دربار آل بویه،سید ملک خاتون فرمانروای آن زمان از پشت پرده زیبا و نازکی به سخنان وگزارش وزیران گوش می داد

در کل میشود گفت پرده ازقدیم الایام بوده ولی اهمییت هیچ کدام مثل آن چه ما امروز میشناسم نبوده است

درسال ۱۸۵۰ از دستگاههای برای تولید پارچه استفاده‌شد

که باتولید انبوه پارچه،حتی خانواده های متوسط هم توانستن برای پنجره های منازلشان پرده تهیه کنند

بعد ها پرده ها رابا روبان ومنگوله وهمچنین کمان تزیین شد

که این باعث طرح های زیبا وگاهی عجیب وغریب بود

امروزه در دکوراسیون منازل از انواع حصیر وبامبوو کرکره به‌عنوان پرده کمک گرفته می‌شود.چون تنظیم نور وگرما با این پرده ها راحت تر بود

اما پرده های توری وپارچه ای به جهت داشتن کیفیت بالا ونرم ولطیف بودن که زییائی فوق‌العاده به محیط میبخشدند ،مورد توجه علاقه‌مندان دکوراسیون قرار گرفت وازاین نوع پرده ها برای تزیین خانه ها استفاده فراوان برده شد