فرهنگ در پیدایش وسیر تکاملی مبل تاثیر بسزائی دارد. کامل ترین نماد آسایش کاناپه است.

کاناپه حتی قبل از تخت پناهگاه خستگی ماست مبلمان در منزل محلی برای گرد همایی و همبستگی می باشد به همین دلیل از مبل برای ارتباطات خانوادگی ودوستانه سود می‌بریم.

کاناپه یعنی حضور شما در خانه یعنی امنیت که می توانید با آسایش وراحتی آ ن را بدست

بیآورید. با نشستن روی کاناپه شما همه کار های اوقات فراغت خود را می توانید انجام دهید، پس بالطبع کاناپه برای آسودگی هر خانه لازم به نظر می رسد این موضوع در نوع مدرن یا کلاسیک یا حتی یک کانا په چوبی با نشیمن نرم منحصر نمی شود. وحتی در انواع وابعاد گونا گون برای همه نشان از آرامش وراحتی دارد.