به هر دلیلی ممکن است روی پرده خانه رنگ بریزد؛ اما اگر چنین اتفاقی بیفتد نیازی به نگرانی نیست، چون پاک کردن رنگ روی پرده امکان پذیر است و می‌توانید این کار را با چند وسیله‌ی ابتدایی انجام دهید. اولین قدم این است که سعی کنید هر چه زودتر رنگ را پاک کنید چون هر چه بیشتر بماند پاک کردن آن مشکل‌تر می‌شود.

میله‌ی پرده را پایین آورده و پرده را از آن جدا کنید. آن را به آشپزخانه یا حمام ببرید فقط مواظب باشید بخش رنگی شده روی زمین کشیده نشود یا روی بخش تمیز پرده قرار نگیرد. لکه‌ی رنگی را زیر آب گرم بگیرید و آب بکشید. یک سطل را با آب و مایع ظرفشویی پر کنید. آب را با یک اسفنج هم بزنید. اسفنج را به آرامی روی لکه‌ی رنگ فشار دهید. دوباره اسفنج را در آب فرو ببرید و روی لکه بکشید. پرده را زیر آب گرم بگیرید. آن‌قدر این کار را انجام دهید تا لکه پاک شود یا به جایی برسد که رنگ باقیمانده دیگر پاک نشود. اسفنج را آب بکشید.

اگر با روش بالا لکه کاملا پاک نشد، باید از استون برای پاک کردن آن استفاده کنید. شیشه‌ی استون را بردارید و روی اسفنج بریزید تا خیس شود. لکه‌های باقیمانده را با استون پاک کنید. پرده را زیر آب گرم بگیرید و آب بکشید.

نکات

  • اگر پارچه‌ی پرده استات یا تری استات است از استون استفاده نکنید.
  • اگر مطمئن نیستید قبل از استفاده از استون کمی از آن را روی قسمتی از پرده که در چشم نیست امتحان کنید.
  • اگر رنگ خشک شود ممکن است دیگر پاک نشود پس تا خشک نشده آن را پاک کنید.