بدون نام لرد فیلیپ استنن هوپ که ملقب به کنت چسترفیلد چهارم بود، تاریخچه مبل کامل نمی شود. او سیاستمداری برجسته ،نویسنده،ومدافع هنر وهنرمند بود.او طرح جدیدی از مبل ارائه کرد که در صنعت مبل بنام چستر فیلد مشهور شد نا گفته نماند که این نوع مبل هنوز بااین نام معروف است. این قطعه مبل به نحوی طراحی شده بود که چند نفر بدون سختی و چروک شدن لباسهایشان بتوانند روی ان بنشینند .

در همان زمان الیور کرمول جمهوریی برگرفته از تعالیم سختگیرانه کلیسا ایجادکرد با درگذشت کرمول این جمهوری سختگیرانه فرو پاشید و دوره باز سازی شروع شد و دوره سختی وسیاه و خاکستری کرمولی به پایان رسید.

این بار نیز صنعت مبل سازی دچار دگرگونی شدوبا ابتکار کنت چستر فیلد مبلی راحت برای آن دوران ساخته شد. این طراحی افسانه ای باعث شد که نجبا بدون معذب بودن با آن لباسهای چند لایه ای به راحتی روی مبل می نشستند.

این مبل در قصر ها ومنازل نشان تمول صاحب خانه بود، مبل چستر فیلد دارای بدنه لمسه ودکمه دوزی ،دسته های رولی بود ودر پشت ارتفاع یکسان داشت. این مدل مبل تقریبا تا به امروز فرم گذشته خود را حفظ کرده است.