انواع روف‌گاردن یا بام‌باغ روف گاردن
انواع روف‌گاردن یا بام‌باغ
۱-بام‌باغ گسترده: در این نوع روف‌گاردن، کشت گیاهان با ریشه‌های کم انجام می‌شود. بستر کاشت بسیار سطحی و...
1 سال قبل
باغ هایی در ارتفاع (Roof Garden) روف گاردن
باغ هایی در ارتفاع (Roof Garden)
  باغ هایی در ارتفاع (Roof Garden) با افزایش نگرانی در مورد تغییر اقلیم و کاهش منابع طبیعی...
2 سال قبل