ویژگی‌های بارز این سبک:

نور زیاد

فضای باز

استفاده از تم دریایی

استفاده از رنگ سفید برای دیوار و سطوح

استفاده از الیاف طبیعی

الهام‌گیری از رنگ‌های شن، ماسه و صدف‌ها

پنجره‌های بزرگ

توجه زیاد به طراحی پرده‌ها

مبلمان چوبی

استفاده از چوب بلوط برای ساخت تخت

استفاده از نور طبیعی