سرویس بهداشتی در خانه های ایرانی جایگاه خاصی را دارد در گذشته در گوشه ای از حیاط یا در آپارتمان های قدیمی درپخی خانه با روشنایی کم ونفسگیر سرویس بهداشتی قرارمی گرفت.

شایدکمی عجیب به نظربیاید،ولی در معماری جدید منازل ،فضای از خانه با پنجره های بزرگ به سرویس بهداشتی اختصاص داده میشود.البته برای آنکه این فضا از خارج دید نداشته باشد، میتوان ازپرده هایی با طرح های مختلف استفاده کرد.چون فضای سرویس بهداشتی نمناک است.پس باید از پرده ای که در مقابل رطوبت مقاوم باشد، کمک گرفت البته نه الزاما پلاستیکی!

برای حمام وسرویس بهداشتی شید وتور هم مناسب است ولی پارچه های ابریشمی به هیچ عنوان برای سرویس بهداشتی مناسب نیستند. باید در نظر داشت که این محیط پراز رطوبت قابلیت جذب باکتری وآلودگی زیاد ی دارد، از این جهت پرده های آن به شستشوی مداوم نیازمند است انتخاب پرده برای حمام راحت تر است . برای حمام میتوان از پرده های گلدار با رنگهای متناسب با وسایل داخلی آن بهره گرفت ولی باید توجه داشته باشید اندازه پرده کوتاه یاخیلی بلند نباشد. نقش های هندسی و کوبیسم که به تازگی به بازار آمده خواستار زیادی دارد و برای حمام فوق العاده مناسب است