تلفن : 09912501040

گالری سریر
گالری مبل سریر در بازار مبل یافت آباد واقع شده است . در گالری سریر مبلمان استیل و مبلمان کلاسیک و میز ناهار خوردی ست مبلمان رو می بینید .عکس های داخل فروشگاه گالری سریر نشان دهنده مدل مبلمان و میز های ناهار خوری موجود در این فروشگاه است که زندگی رویایی براتون آماده کرده .زندگی رویایی شما رو به دیدن گالری سریر و مبل های زیبای آن دعوت می کند .


گالری تصاویر فروشگاه :