تلفن : 09912501040

پرده قائم پونک
پرده قائم پونک در پاساژ بوستان واقع شده .پرده و لوازم پرده و پرده های زبرا و شید از محصولات قائم پونک است.پارچه های پرده سالن و پذیرایی و پرده اتاق خواب و پرده اتاق خواب کودک در رنگ و طرح های متنوع ایرانی و خارجی را می توتید در پرده قائم پونک سفارش یدید و از خدمات دوخت و نصب و اجرا هم استفاده کنید.زندگی رویایی شما رو به دیدن پرده قائم پونک دعوت می کند .