تلفن : 09912501040

صنایع دستی پارسی
صنایع دستی پارسی در فرودگاه امام واقع شده است.و فروشگاهی در صنایع دستی ایران است .در فروشگاه صنایع دستی پارسی انواع صنایع دستی مانند
میناکاری
خاتم کاری
ترمه دوزی
نقره کاری
مس و فیروزه کوبی
نقره و پرداز
مس و پرداز
گلدان های چینی و سفال
گلیم و فرش
و صنایع دستی مختلف دیگر
با دیدن عکس های داخلی فروشگاه صنایع دستی پارسی میتوانید محصولات صنایع دستی مختلف و زیبای ایران رو ببینید و انتخاب کنید .زندگی رویایی شما را به دیدن فروشگاه صنایع دستی پارسی دعوت میکند .