تلفن : 09912501040

گالری دوک
این گالری پرده در بورس خیابان فلسطین با انواع بوک های خارجی از پارچه و تور های سالنی و اتاق خوابی و کاتینگ های ایرانی و خارجی و خدمات دوخت و نصب پرده در خدمت شما مشتریان گرامیست .