تلفن : 09912501040

گالری آرک
گالری آرک در خیابان بنی هاشم واقع است . امروزه سرامیک در پوشش کف و یا سرامیک در پوشش دیوار در ابعاد بزرگ خواهان بیشتری پیدا کرده بنابر این گالری آرک در این زمینه با ارائه این سرامیک ها خواسته شما مشتریان گرامی را پاسخ داده است .زندگی رویایی عکس های داخلی گالری آرک رو براتون گذاشته تا با محصولات آرک آشنا بشید . توالت های فرنگی هم از دیگر اجناسی است که گالری آرک در طرح های متنوع ارائه کرده . زندگی رویایی شما رو به دیدن گالری آرک دعوت می کند .

گالری آرک در بورس لوازم آشپزخانه بنی هاشم واقع شده . سنگ و سرامیک و توالت های فرنگی از محصولاتی است که گاری آرک ارائه کرده . سنگ برای پوشش کف سالهاست که از مصالح مورد استفاده برای پوشش کف وپوشش دیوار است . سرامیک هم مدتی است برای پوشش کف و پوشش دیوار وارد بازار شده . سرامیک به خاطر سبکی و براقی بیشتر یکی از مصالح پوشش کف و دیوار است که محبوبیت زیادی دارد و هم از نظر قیمت و هم از نظر راحتی نصب نسبت به سنگ خواهان زیادی دارد . صمن اینکه روی سرامیک هر نوع طرح و رنگی را می توان اجرا کرد و سرامیک در طرح های مختلف را می توانید براحتی خرید نمایید . در زمینه سرامیک و سنگ گالری آرک با ارائه محصولات متنوع گزینه مناسبی در این منطقه است . همچنین عکس های داخلی گالری آرت که زندگی رویایی یا دریم لایف براتون گرفته نشان دهنده محصولات پوشش کف و دیوار گالری آرک است . زندگی رویایی شما را به خرید از گالری آرک دعوت می کند .