چون روم در سال ۱۴۶ قبل از میلاد مسیح به یکی از استان های یونان تبدیل شد، صنعت مبل سازی آن دوران از سبک رومی تاثیر بسزائی گرفت به طوری که یونانی ها تولید مبل را به رومیان سپردند.

رومیان برای تولید مبل  سنگ مرمر وسنگ آهک ،چوب افرا،راش،مرکبات وبلوط بکار می بردند و برای تزئین آن از چوب ساتن استفاده می کردند.

آثارتاریخی بدست آمده از روم باستان نشان از این داردکه از برنز در این صنعت استفاده زیادی می شده است واین مبل های تزئین شده بابرنز در سنگ نگاره ها کاملا مشهود است.

البته استفاده این مبل ها فقط برای اشراف وعیان مقدور بود.